Literatūras izstāde, veltīta latviešu rakstniekam Pāvilam Rozītim - 125 (1889-1937)