Plašas materiālu un iespieddarbu izstādes, veltītas latviešu dzejniekam, tulkotājam un literatūrzinātniekam Leonam Briedim - 65 (dzim. 1949)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēka

2.decembris - 3.janvāris

“Sirdsavots”
Plaša materiālu un iespieddarbu izstāde

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

15.-23.decembris

“Neienācis aizeju no katras paradīzes”
Grāmatu izstāde (9.-12. kl.)