Daiļliteratūras izstāde, veltīta latviešu rakstniecei un žurnālistei Evai Mārtuževai - 60 (dzim. 1954)