Bibliotēku, tās krājumu un piedāvātos pakalpojumus iepazīs PII "Ābelīte" grupa "Ezēni"

Bibliotekārā stunda