Grāmatu izstāde latviešu rakstniekam Anatolam Imermanim - 95 (1914-1998)