Daiļliteratūras izstāde, veltīta kanādiešu rakstniecei Margaretai Atvudai - 75 (dzim.1939)