Sākumskolas audzēkņiem pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, tās krājumu un piedāvātajiem pakalpojumiem
Bibliotekārā stunda