Dažādu stāstu grāmatu izstāde bērniem (1.-4. kl.)
Literatūras izstāde