Īru dramaturgam, rakstniekam un dzejniekam Oskaram Vaildam - 160 (1854-1900)
Literatūras izstāde