Dzejniekam, prozaiķim, tulkotājam un komponistam Andrim Akmentiņam - 45 (dzim. 1969) veltīta iespieddarbu izstāde