Dzejas dienām veltīta grāmatu izstāde

2.-27.septembris

Olaines Bibliotēka

 

Iespieddarbu izstāde dzejas dienu noskaņās (5.-12.kl.)

1.-19.septembris

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa