Romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs - Osvalda Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" - sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 20. gadsimta vēsturē: piektā un sestā gada notikumos, atskatoties arī 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs. Divdesmitā gadsimta sākuma notikumi cariskās Krievijas guberņās pie Baltijas jūras bija izšķirīgs brīdis latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas valstij. Tomēr romāna priekšplānā izvirzīts smags un pavisam neromantisks jautājums - kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam.

Tagi: jaunās grāmatas, Olaine, Osvalds Zebris