1989.gada 23.augusta akcijai Baltijas valstīs - 25
Plaša iesspieddarbu u.c. informatīvu materiālu izstāde