Latviešu rakstniecei, publicistei Dacei Rukšānei-Ščipčinskai - 45 (dzim.1969)
Iespieddarbu izstāde