Vācbaltiešu rakstniekam, valodniekam un teologam Gothardam Frīdriham Stenderam - 300 (1714-1796)
Iespieddarbu izstāde