Projekta īstenošana - sadarbība ar Bērnu/Jauniešu žūrijas ekspertiem