Latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam - 35 (dzim. 1979)

Iespieddarbu izstāde