Krievu dzejniekam un prozaiķim Aleksandram Puškinam — 215 (1799–1837)
Plaša iespieddarbu izstāde