Jānim Peteram — 75 (dzim. 1939)
Plaša literatūras izstāde