Olaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2014.gada jūnijam

_ _ _ _ _ _ _ _

Olaines Bibliotēka

3.-28.jūn.
“Bet dzejoļi īstenībā nav jāraksta, tie ir jārada”
Jānim Peteram — 75 (dzim. 1939)
Plaša literatūras izstāde

3.-28.jūn
„Skatos uz visu no malas un smaidu”
Rakstniekam Andrejam Dripem — 85 (1929-2013)
Daiļliteratūras izstāde

12.-28.jūn.
„Patiesības slāpēs”
Krievu dzejniekam un prozaiķim Aleksandram Puškinam — 215 (1799–1837)
Plaša iespieddarbu izstāde

17.-28.jūn.
“Par gadiņu Jānīts nāca,
Kā mēs Jāni mielosim?”
Saulgriežu svētki – Līgo
Iespieddarbu izstāde par Latviešu tradicionālo virtuvi, folkloru

 
_ _ _ _ _ _ _

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

9.-27.jūn.
„Katrā grāmatā mazs brīnumiņš”
Grāmatu izstādē radošās grāmatas – puzles, rotaļgrāmatas u.c. (1.–4.kl.)

16.jūn.-4.jūl.
„Laika motīvs…”
Jānim Peteram — 75 (dzim. 1939)
Grāmatu izstāde

16.-30.jūn.
„Visu gadu dziesmas krāju
Sudrabiņa vācelē...”
Grāmatu izstāde Līgo svētkiem, to tradīcijām (1.-9.kl.)

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Olaine, Darba plāns