Latvijas Bibliotēku nedēļas (22.-27.aprīlis) ietvaros Olaines Bibliotēka 24.aprīlī aicināja ikvienu interesentu uz tikšanos pasākumā „Pajautā bibliotēkas pārstāvim”.

Pasākums bija gan informatīvs, gan atvērts jautājumiem. To atklāja bibliotēkas vadītāja Anastasija Kargapoļceva ar uzrunu, iepazīstinot ar Olaines Bibliotēkas personālu. Tā interesentiem bija iespēja vienkopus tuvāk iepazīt arī tos Olaines Bibliotēkas darbiniekus, kurus reizēm ikdienā nemana. Turpinājumā sekoja ieskats bibliotēkas vēsturisko notikumu līkločos. Būtiska pārmaiņa bibliotēkas dzīvē bija 2010.gadā līdz ar darba uzsākšana Bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) ALISE, kas ietver gan elektroniskā kataloga veidošanu, gan automatizētu lietotāju apkalpošanu. Pārejot pie skaitļiem (uz 2014.gada 1.februāri), Olaines Bibliotēkas Lasītavā pieejami 54 jaunākie preses izdevumi, no kuriem 7 ir laikraksti (Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas Avīze, Вести Сегодня, МК-Латвии u.c.). Iespieddarbu (grāmatu) krājums - 15707 vienības, no kurām bibliotēkas elektroniskajā katalogā (http://www.ieej.lv/obkat) ievadīti 99%, reģistrēti 1607 bibliotēkas lietotāji, kuri 2013.gadā Olaines bibliotēku apmeklēja 23291 reizi.

Par pieejamajiem digitālajiem resursiem (Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas un Nacionālā Kino centra tiešsaistes resurss Filmas.lv) un abonētajām datu bāzēm (Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka News.lv, Normatīvo aktu datu bāze Nais.lv, uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze krievu valodā Rubricon.com) stāstīja bibliotekāre Inese Purviete. Viņa uzsvēra, ka šie resursi pieejami tikai no publisko bibliotēku datoriem, piebilstot, ka resursi ir ļoti noderīgi meklējot atbildes gan uz sadzīviskiem, gan zinātniskiem jautājumiem.

Olaines Bibliotēkas sistēmbibliotekārs Andris Ondzulis plašāk iepazīstināja ar bibliotēkas elektroniskā kataloga priekšrocībām - ērtu un ātru informācijas avotu meklēšanu. Pēc interesentu ierosinājumiem tika atrastas dažādu autoru grāmatas un tematiskie izdevumi. Tostarp sanākušajiem bija iespēja ielūkoties grāmatas apraksta veidošanas procesā no bibliotēkas darbinieka pozīcijas.

Pasākuma informatīvā daļa tika noslēgta ar ieskatu nākotnē: autorizācijas datu izsniegšanu lasītājiem, kas ļaus elektroniskajā katalogā izvēlēto izdevumu pasūtīšanu, rezervēšanu un lietošanas termiņu pagarināšanu veikt jebkurā laikā no jebkuras atrašanās vietas, kur ir interneta pieslēgums, un bibliotēkas krājumā esošo bagātīgo tematisko novadpētniecības materiālu un periodikas datu bāzu veidošanu. Izskaņā sekoja individuālo jautājumu - atbilžu, labo vārdu un ierosinājumu sarunas.

Līdz 2.maijam Lasītavā apskatāma plaša materiālu izstāde par Olaines Bibliotēku, kurā ietverti novadpētniecības un citi dokumenti, fotogrāfijas, 2013.gada darbības pārskats, informatīvi materiāli par bibliotēkas aktivitātēm un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: lasītāji, Olaine, Alise, elektroniskais katalogs, Datubāzes, Latvijas Bibliotēku nedēļa