Informatīva materiālu izstāde veltīta Olaines pilsētas un novada svētkiem (svētku programmas; ieskats svētku norisēs; svētku izskaņas publikācijas par Olaini un olainiešiem u.tml.)