Angļu rakstniekam Džeromam Klapkam Džeromam - 155 (1859-1927)
Skotu rakstniekam Arturam Konanam Doilam - 155 (1859-1930)

Izstāde