Bērnu rīta stunda bibliotēkā “Saulītei ir tāda vara”
(Sadarbībā ar Olaines 1.vidusskolas sagatavošanas grupas audzēkņiem)