4.apr., plkst.9:30

Bērnu rīta stunda bibliotēkā “Saulītei ir tāda vara”
(Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" audzēkņiem)