22.-26.apr.
Plaša materiālu izstāde “Olaines Bibliotēka laikam līdzi ejot”
(izstādē: novadpētniecības un citi dokumenti; 2013. gada darbības pārskats; informatīvi  materiāli par automatizētās apkalpošanas uzsākšanu un citām bibliotēkas aktivitātēm)


24.aprīlī, plkst.15.00
“Pajautā bibliotēkas pārstāvim”

Pasākums – tikšanās ar apmeklētājiem (jautājumi un atbildes; prezentācija uz projektora; izdales materiāli par jauninājumiem bibliotēkā – kādas iespējas piedāvā automatizētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE tiešsaistē u.tml.) Jaunums: Piedāvāsim klausāmgrāmatu noklausīšanos