Pasaules veselības dienai veltīta grāmatu un periodikas materiālu izstāde