Olaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2014.gada aprīlim

_ _ _ _ _ _ _ _

Olaines Bibliotēka

1.apr.-3.maijs
„Saudzē sevi!”
Pasaules veselības dienai veltīta grāmatu un periodikas materiālu izstāde

1.apr.-3.maijs
„Cilvēks ir kas vairāk par viņa kaprīzēm”
Plaša iespieddarbu izstāde austriešu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam — 90 (1924–2009)

1.apr.-3.maijs
„Pasaule līdzās”
Daiļliteratūras izstāde krievu rakstniekam Vladimiram Nabokovam —115 (1899–1977)

11.-29.aprīlis
“Ko Lieldiena man atnesa
Par gadskārtas gaidījumu?”
Iespieddarbu izstāde par Lieldienu svinēšanas tradīcijām, ticējumiem

Bibliotēku nedēļas (21.-27.04.) aktivitātes:

22.-26.apr.
Plaša materiālu izstāde “Olaines Bibliotēka laikam līdzi ejot”
(izstādē: novadpētniecības un citi dokumenti; 2013. gada darbības pārskats; informatīvi  materiāli par automatizētās apkalpošanas uzsākšanu un citām bibliotēkas aktivitātēm)
24.aprīlī, plkst.15.00
“Pajautā bibliotēkas pārstāvim”
Pasākums – tikšanās ar apmeklētājiem (jautājumi un atbildes; prezentācija uz projektora; izdales materiāli par jauninājumiem bibliotēkā – kādas iespējas piedāvā automatizētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE tiešsaistē u.tml.) Jaunums: Piedāvāsim klausāmgrāmatu noklausīšanos

 

_ _ _ _ _ _ _

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

 

24.marts-11.apr.
„Nāk pavasaris zaļodams”
Pavasari gaidot – grāmatu izstāde! (1.–4.kl.)

 

7.-25.apr.
„Kā sevi pasargāt?”
Pasaules veselības dienai veltīta grāmatu izstāde (5.–12.kl.)

14.-25.apr.
„Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā!”
Grāmatu izstāde par Lieldienām (1.-9.kl.)

4.apr., plkst.9:30

Bērnu rīta stunda bibliotēkā “Saulītei ir tāda vara”
(Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" audzēkņiem)

 

22.apr., plkst.10:45

Bērnu rīta stunda bibliotēkā “Saulītei ir tāda vara”
(Sadarbībā ar Olaines 1.vidusskolas sagatavošanas grupas audzēkņiem)

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Olaine, Darba plāns