Grāmatu izstāde „Te viņš bija, te viņš zuda” (1.-4.kl.)
Rakstniekam Vilim Plūdonim — 140 (1874–1940)