Grāmatu izstāde rakstniekam Herbertam Dorbem – 120 (1894-1983)