Literatūras izstāde dzejniecei Austrai Skujiņai — 105 (1909–1932)