Izstādē sērijas „Skolas romāns” grāmatas

(7.-12.kl.)