Grāmatu izstāde Margaritai Stārastei — 100!
(1.-4.kl.)