Iespieddarbu izstāde Andrim Kolbergam – 75 (dzim. 1938)