Latvieš Saulgriežu svētki – Līgo, to tradīcijas

Iespieddarbu izstādes:

Sagaidām Jāņu dienu” (1.-12.kl.)
10.-28.jūn.
Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

Īsa, īsa Jāņu nakts
12.-28.jūn.
Olaines Bibliotēka