Džordžam Orvelam (1903-1950) - 110

Iespieddarbu izstāde  „Brīvības trauslums