Veltījums Ērikam Marijam Remarkam (1898-1970)

Literatūras izstāde „Nepieradināties”
3.-28.jūn.
Olaines Bibliotēka

Grāmatu izstāde „Atziņu krustcelēs” (8.-12.kl.)
10.-28.jūn.
Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa