Grāmatu izstāde latviešu rakstniekam Ērikam Hānbergam – 80