Starptautiskajai muzeju dienai veltīta izstāde

(5.-12.kl.)