Atvērto durvju dienas bibliotēkās

Olaines Bibliotēkā un Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
22.-27.apr.

 

 

Lasījums ārā „Grāmata iznāk no bibliotēkas telpām”

Pasākums pārcelts uz maiju!!!