Literatūras izstāde čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam (1883-1923) – 130