Iespieddarbu izstāde latviešu rakstniecei, bibliotekārei

Ilzei Šķipsnai (1928-1981) - 85