Plašas literatūras izstādes latviešu dzejniecei Ārijai Elksnei 85 (1928-1984)

 

 

„Mans mantojums” (7. – 12. kl )

28. janv. -15. febr.

Kūdras 16

 

 „Es ticu cilvēkam savam…”

29.janv.-2.marts

Zemgales 24