Bērnu, jauniešu žūrijas ekspertu gada noslēguma pasākums
(1. – 12. kl )

7.februārī, plkst. 16.00