Literatūras izstāde latviešu rakstniecei Ilzei Kalnārei (1918-1968)