Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam (1903-1990) – 110

Iespieddarbu izstāde