Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim  - 150 (1863-1908)

Plaša iespieddarbu izstāde (4.-12.kl)