Latviešu dzejniekam, tulkotājam Edvīnam Raupam - 50

Iespieddarbu izstāde