Latviešu rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai

(1897 – 1978) – 115

Iespieddarbu izstādes

 

“Saskaņā ar savu dziļāko iedabu”

27.nov-29.dec.
Olaines Bibliotēka


„Dzīves vērtībās”
(8.-12.kl.)

3.-21.dec.

Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa