Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltīta iespieddarbu izstāde